FCC-voorschriften

FCC-voorschriften


Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een elektronisch apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. De limieten moeten in een woonomgeving een redelijke bescherming bieden tegen storing. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot ernstige storing van de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op een of meer van de volgende manieren:

Verplaats de ontvangstantenne of richt deze anders.

Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop het ontvangstapparaat is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- en TV-monteur.

HP color laserjet 2700 note FCC voorschriften Opmerking

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met deze apparatuur te werken, tenietdoen.

Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse B zoals gesteld in Deel 15 van de FCC-voorschriften, is het gebruik van een afgeschermde interfacekabel verplicht.

HP color laserjet 2700 FCC-voorschriften