Ordliste

OrdlisteBOOTP

Forkortelse for “Bootstrap Protocol” (Bootstrap-protokoll), en Internett-protokoll som gjør at datamaskinen kan finne sin egen IP-adresse.

DHCP

Forkortelse for “dynamic host configuration protocol” (dynamisk vertskonfigurasjonsprotokoll). Individuelle datamaskiner eller eksterne enheter som er koblet til et nettverk, bruker DHCP til å finne sin egen konfigurasjonsinformasjon, inkludert IP-adressen.

DIMM

Forkortelse for “dual inline memory module” (tosidig minnemodul). Et lite kretskort med minnebrikker.

e-etikett

En minnebrikke på en skriverkassett. En e-etikett sporer skriverkassettbruk og identifiserer kassetten som en skriverkassett fra HP.

EIO

Forkortelse for “Enhanced Input/Output” (utvidet inndata/utdata). Et maskinvaregrensesnitt som brukes til å legge til en skriver, et nettverkskort, en harddisk eller andre tilleggsfunksjoner for HP-skrivere.

ekstern enhet

En tilleggsenhet, for eksempel en skriver, et modem eller et lagringssystem, som fungerer sammen med en datamaskin.

emulert PostScript

Programvare som emulerer Adobe PostScript, et programmeringsspråk som beskriver utseendet på siden som skrives ut. Dette skriverspråket vises som “PS” på mange menyer.

EPS

Forkortelse for “Encapsulated PostScript”, som er en type grafikkfil.

fastvare

Programmeringsinstruksjoner som lagres i en skrivebeskyttet minneenhet i skriveren.

gjengivelse

Prosessen med å produsere tekst eller grafikk.

gråtone

Ulike gråtoner.

halvtonemønster

Et halvtonemønster bruker blekkpunkter i forskjellige størrelser til å produsere et komplett bilde, for eksempel et foto.

HP Web Jetadmin

En HP-varemerket webbasert programvare for utskriftskontroll, som gjør at du kan bruke en datamaskin til å styre en hvilken som helst ekstern enhet som har innebygd nettverk.

I/U

Forkortelse for “input/output” (inndata/utdata), som refererer til datamaskinens portinnstillinger.

IP-adresse

Det unike nummeret som tildeles en dataenhet som er koblet til et nettverk.

IPX/SPX

Forkortelse for “internetwork packet exchange/sequenced packet exchange” (pakkeutveksling mellom nettverk / sekvenspakkeutveksling).

kalibrering

Prosessen der skriveren foretar interne justeringer for å produsere best mulig utskriftskvalitet.

kontrollpanel

Den delen av skriveren der knappene og vinduet er plassert. Bruk kontrollpanelet til å angi skriverinnstillinger og få informasjon om skriverstatusen.

makro

Ett enkelt tastetrykk eller én kommando som utløser flere handlinger eller instruksjoner.

minnetagg

En minnepartisjon som har en bestemt adresse.

monokrom

Svart-hvitt. Uten farge.

nettverk

Flere datamaskiner som er koblet sammen via telefonledninger eller lignende, for å dele informasjon.

overføringsenhet

Det svarte plastbeltet som transporterer utskriftsmaterialet i skriveren og overfører toner fra skriverkassetten til utskriftsmaterialet.

PCL

Forkortelse for “Printer Control Language” (skriverkontrollspråk).

piksel

Forkortelse for “picture element” (bildeelement), som er den minste enheten i et bildeområde som vises på skjermen.

PJL

Forkortelse for “Printer Job Language” (skriverjobbspråk).

PostScript

Et varemerket sidebeskrivelsesspråk.

PPD

Forkortelse for “PostScript Printer Description” (PostScript-skriverbeskrivelse).

RAM

Forkortelse for “random access memory”, en type datamaskinminne som lagrer data som kan endres.

rasterbilde

Et bilde sammensatt av punkter.

rekvisita

Materiale som skriveren bruker, og som må erstattes. Rekvisita for denne skriveren er de fire skriverkassettene.

ROM

Forkortelse for “read-only memory”, en type datamaskinminne som lagrer data som ikke skal endres.

sidebuffer

Midlertidig skriverminne som brukes til å lagre sidedata mens skriveren oppretter et bilde av siden.

skrift

Et sett med bokstaver, tall og tegn i en skrifttype.

skriverdriver

Programvare som gir datamaskinen tilgang til skriverfunksjoner.

skuff

Holderen som inneholder blankt papir.

språkvalg

Spesielle funksjoner eller egenskaper til skrivere eller skriverspråk.

standard

Vanlig eller standard innstilling for maskinvare eller programvare.

systemansvarlig

En person som har ansvaret for et nettverk.

TCP/IP

En Internett-protokoll som har blitt den globale kommunikasjonsstandarden.

toner

Et fint svart eller farget pulver som danner bildet på utskriftsmaterialet.

tosidig

En funksjon som gjør det mulig å skrive ut på begge sider av arket. Også kalt “tosidig utskrift”.

toveiskommunikasjon

Toveis dataoverføring

utskriftsmateriale

Papir, etiketter, transparenter eller annet materiale som skriveren kan skrive ut på.

utskuff

En holder for utskrevne sider.

varmeelement

Elementet som ved hjelp av varme fester toner til utskriftsmaterialet.

HP color laserjet 2700 Ordliste