Pakke ned skriveren

Pakke ned skriveren


Hvis du trenger å flytte eller sende skriveren til et annet sted, følger du retningslinjene nedenfor når du skal pakke ned skriveren.

HP color laserjet 2700 caution Pakke ned skriveren FORSIKTIG

Transportskade som skyldes utilstrekkelig pakking, er kundens ansvar. Skriveren må stå oppreist under transport.

Slik pakker du ned skriveren
HP color laserjet 2700 caution Pakke ned skriveren FORSIKTIG

Det er veldig viktig å fjerne skriverkassettene før du sender skriveren. Hvis det står skriverkassetter i skriveren under frakt, vil de lekke slik at skrivermotoren og andre deler blir dekket av toner.

Du kan hindre skade på skriverkassetten ved å unngå å ta på valsen og oppbevare skriverkassetten i originalinnpakningen eller slik at den ikke utsettes for lys.

1.

Ta ut alle fire skriverkassettene, og send dem separat.

2.

Ta ut skuff 3 (ekstrautstyr), og send den separat.

3.

Bruk originalemballasjen og -esken, hvis det er mulig. Hvis du har kastet emballasjen til skriveren, kan du ta kontakt med et lokalt fraktfirma. De kan hjelpe deg med å pakke ned skriveren. HP anbefaler transportforsikring på utstyret.

HP color laserjet 2700 Pakke ned skriveren