Vedlikeholdsavtaler fra HP

Vedlikeholdsavtaler fra HP


HP tilbyr flere typer vedlikeholdsavtaler som imøtekommer en rekke ulike støttebehov. Vedlikeholdsavtaler er ikke en del av standardgarantien. Støttetjenester kan variere i henhold til område. Din lokale HP-forhandler vet hvilke tjenester som er tilgjengelige for deg.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP color laserjet 2700 Vedlikeholdsavtaler fra HP