Akustisk emisjon

Akustisk emisjonLydstyrkenivå
Erklært per ISO 9296
Skriver ut (15 spm)1
LWAd = 6,9 bel (A) [69 dB (A)]
Klar
LWAd = 5,3 bel (A) [53 dB (A)]
Lydtrykksnivå: brukerposisjon
Erklært per ISO 9296
Skriver ut (15 spm)1
LpAm = 55 dB (A)
Klar
LpAm = 39 dB (A)

1 Utskriftshastigheten for fargeutskrift er 15 spm for utskriftsmateriale i Letter- og A4-størrelse. Utskriftshastigheten for svart-hvitt er 20 spm for utskriftsmateriale i Letter-størrelse og 20 spm for utskriftsmateriale i A4-størrelse.

HP color laserjet 2700 note Akustisk emisjon Merk

Disse verdiene kan endres.

HP color laserjet 2700 Akustisk emisjon