Elektrisitetsspesifikasjoner

Elektrisitetsspesifikasjoner


HP color laserjet 2700 warning Elektrisitetsspesifikasjoner ADVARSEL

Strømkravene tar utgangspunkt i landet/regionen hvor skriveren selges. Ikke endre driftsspenningene. Det kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.


Artikkel
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strømkrav
100 til 127 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 til 240 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Anbefalt minimum kretskapasitet
6,5 A
3,5 A
HP color laserjet 2700 Elektrisitetsspesifikasjoner