Fysiske spesifikasjoner

Fysiske spesifikasjonerProdukt
Høyde
Dybde
Bredde
Vekt1
Grunnmodell
400 mm (15,7 tommer)
450 mm (17,7 tommer)
400 mm (15,7 tommer)
20,3 kg (44,8 pund)
Grunnmodell pluss skuff 3 (ekstrautstyr)
540 mm (21,3 tommer)
450 mm (17,7 tommer)
400 mm (15,7 tommer)
25,4 kg (56,0 pund)

1 Skriverens vekt inkluderer ikke skriverkassetter.

HP color laserjet 2700 Fysiske spesifikasjoner