Spesifikasjoner for driftsmiljø

Spesifikasjoner for driftsmiljøMiljø
Anbefalt
Tillatt
Temperatur
17 til 25 °C
10 til 27 °C
Fuktighet
20 til 60 % relativ fuktighet (RF)
10 til 70 % RF
Høyde over havet
Ikke aktuelt
0 til 2600 m
HP color laserjet 2700 note Spesifikasjoner for driftsmiljø Merk

Disse verdiene kan endres.

HP color laserjet 2700 Spesifikasjoner for driftsmiljø