Materialbegrensninger

Materialbegrensninger


Dette HP-produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Hvis du ønsker informasjon om resirkulering, kan du gå til www.hp.com/recycle eller kontakte de lokale myndighetene eller Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

HP color laserjet 2700 Materialbegrensninger