Strømforbruk

Strømforbruk


Med dvalemodus reduseres strømforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser og reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til produktet.

HP color laserjet 2700 Strømforbruk