Samsvarserklæring

Samsvarserklæring


Samsvarserklæring
i henhold til ISO/IEC-guide 22 og EN 45014
Produsentens navn:
Hewlett-Packard Company
Produsentens adresse:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer at produktet
Produktnavn:
HP Color LaserJet 2700-serien
Forskriftsmessig modellnummer:3)
BOISB-0504-01
Produktalternativer:
Alle
Tonerkassetter:
Q7560A, Q7561A, Q7562A og Q7563A
oppfyller følgende produktspesifikasjoner:
SIKKERHET:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klasse 1 Laser/LED-produkt) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – klasse B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B2) / ICES-003, 4. utgave GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tilleggsinformasjon:
Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, og at det er utstyrt med tilsvarende CE-merking.
1) Dette produktet er blitt testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2) Denne enheten er i samsvar med paragraf 15 i FCC-reglene. Følgende to betingelser gjelder for driften av produktet: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten skal tåle enhver interferens fra annet utstyr, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
3) Av forskriftsmessige hensyn har dette produktet fått et eget modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret/-numrene.
Boise, Idaho 83713, USA
Juni 2006
Bare for forskriftsmessige henvendelser:
Kontakt i Australia
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia
Kontakt i Europa
Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Tyskland, (FAKS +49-7031-14-3143)
Kontakt i USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tlf.: +1 208-396-6000)

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP color laserjet 2700 Samsvarserklæring