Installere minne-DIMM-moduler

Installere minne-DIMM-moduler


Du kan installere mer minne i skriveren og du kan installere en skrift-DIMM-modul slik at skriveren kan skrive ut tegn for språk som kinesisk eller tegn fra det kyrilliske alfabetet.

HP color laserjet 2700 caution Installere minne DIMM moduler FORSIKTIG

Statisk elektrisitet kan skade DIMM-modulene. Når du håndterer DIMM-moduler bør du enten bruke en antistatisk armstropp eller berøre overflaten på DIMM-sporenes antistatiske innpakning med jevne mellomrom og deretter berøre metallet på skriveren.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP color laserjet 2700 Installere minne-DIMM-moduler