Slik installerer du minne- og skrift-DIMM-moduler

Slik installerer du minne- og skrift-DIMM-moduler


1.

Slå av skriveren, og koble deretter fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

HP color laserjet 2700 bgu pp03 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

2.

Klem de svarte tappene på høyre side av skriveren forsiktig sammen, og trekk deretter formateringskortet ut av skriveren.

HP color laserjet 2700 bgu mm02 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

3.

Legg formateringskortet på et rent, flatt og stødig underlag.

Du kan bytte ut en DIMM-modul som er satt inn, ved å åpne låsene på hver side av DIMM-sporet, løfte DIMM-modulen opp med en vinkel, og trekke den ut.

HP color laserjet 2700 as mm04 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

4.

Ta den nye DIMM-modulen ut av den antistatiske pakken, og finn deretter justeringshakket på den nederste kanten på DIMM-modulen.

HP color laserjet 2700 as mm08 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

5.

Hold i kantene på DIMM-modulen og rett inn hakket mot strekene på DIMM-sporet i en vinkel. Skyv deretter DIMM-modulen inn i sporet til den sitter på plass. Når DIMM-modulen er satt i på riktig måte, ser du ikke metallkontaktene.

HP color laserjet 2700 as mm07 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

6.

Trykk ned DIMM-modulen til den sitter fast i begge låsene.

HP color laserjet 2700 as mm05 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

HP color laserjet 2700 note Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler Merk

Hvis du ikke klarer å sette inn DIMM-modulen, må du se etter at hakket på bunnen av DIMM-modulen er rettet inn mot streken i sporet. Hvis DIMM-modulen fremdeles ikke går inn, må du kontrollere at du bruker riktig DIMM-type.

7.

Juster kanten på formateringskortet i sporene øverst og nederst i åpningen, og skyv deretter kortet tilbake i skriveren. Skyv formateringskortet inn til du hører at låsene klikker på plass.

HP color laserjet 2700 bgu mm06 Slik installerer du minne  og skrift DIMM moduler

8.

Koble til igjen strømledningen og USB-kabelen eller nettverkskabelen, og slå deretter på skriveren.

9.

Når du har installert en minne-DIMM-modul, kan du se Aktivere minne.

HP color laserjet 2700 Slik installerer du minne- og skrift-DIMM-moduler