Usługi online

Usługi online


Aby uzyskać całodobowy dostęp do uaktualnień oprogramowania dla określonego modelu drukarki firmy HP, informacji o produktach oraz wsparcia przez Internet, należy odwiedzić odpowiednią stronę internetową www.hp.com/support/clj2700.

Aby uzyskać informacje na temat wbudowanego serwera druku, należy odwiedzić stronę internetową www.hp.com/support/net_printing.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) jest internetowym zestawem narzędzi diagnostycznych przeznaczonym do komputerów biurowych oraz urządzeń drukujących. Odwiedź witrynę instantsupport.hp.com.

HP color laserjet 2700 Usługi online