Wsparcie telefoniczne

Wsparcie telefoniczne


Firma HP zapewnia bezpłatną pomoc telefoniczną w okresie gwarancji. Numery telefoniczne w poszczególnych krajach/regionach zamieszczono na ulotce dostarczonej razem z produktem i w witrynie internetowej www.hp.com/support/callcenters. Przed zatelefonowaniem do firmy HP należy przygotować następujące informacje: nazwa produktu i numer seryjny, data zakupu i opis problemu.

HP color laserjet 2700 Wsparcie telefoniczne