Emisja dźwięku

Emisja dźwiękuPoziom hałasu
Deklarowany wg normy ISO 9296
Drukowanie (15 str./min)1
LWAd = 6,9 bela (A) [69 dB (A)]
Gotowość
LWAd = 5,3 bela (A) [53 dB (A)]
Poziom ciśnienia akustycznego: pozycja obserwatora
Deklarowany wg normy ISO 9296
Drukowanie (15 str./min)1
LpAm = 55 dB (A)
Gotowość
LpAm = 39 dB (A)

1 Prędkość drukowania kolorowego wynosi 15 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 29 stron na minutę na materiałach formatu A4. Prędkość drukowania monochromatycznego wynosi 20 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 20 stron na minutę na materiałach formatu A4.

HP color laserjet 2700 note Emisja dźwięku Uwaga

Wartości te mogą ulec zmianie.

HP color laserjet 2700 Emisja dźwięku