Parametry elektryczne

Parametry elektryczne


HP color laserjet 2700 warning Parametry elektryczne OSTRZEŻENIE!

Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu sprzedaży drukarki. Nie wolno zmieniać napięcia pracy. Może to spowodować uszkodzenie drukarki i unieważnienie gwarancji na produkt.


Pozycja
Modele 110 V
Modele 220 V
Wymagania dotyczące zasilania
100 do 127 V (+/- 10%)
50 do 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 do 240 V (+/- 10%)
50 do 60 Hz (+/- 2 Hz)
Minimalna zalecana wydajność prądowa źródła zasilania
6,5 A
3,5 A
HP color laserjet 2700 Parametry elektryczne