Specyfikacje dotyczące środowiska pracy

Specyfikacje dotyczące środowiska pracyŚrodowisko
Zalecane
Dozwolone
Temperatura
od 17° do 25°C
od 10° do 27°C
Wilgotność
od 20 do 60% wilgotności względnej
od 10 do 70% wilgotności względnej
Wysokość n.p.m.
Nie ma zastosowania.
0 do 2600 m
HP color laserjet 2700 note Specyfikacje dotyczące środowiska pracy Uwaga

Wartości te mogą ulec zmianie.

HP color laserjet 2700 Specyfikacje dotyczące środowiska pracy