Specyfikacje dotyczące zużycia energii

Specyfikacje dotyczące zużycia energiiZużycie energii (średnie, w watach)1
Model produktu
Drukowanie2
Gotowość3
Tryb uśpienia4
Wyłączona
Wytwarzane ciepło – Gotowość (BTU/h)5
HP Color LaserJet 2700
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 2700n
409
29
13
0,5
100

1 Zużycie energii podano dla największych zmierzonych wartości dla drukowania w kolorze i monochromatycznego przy standardowym napięciu.

2 Prędkość drukowania wynosi 15 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 20 stron na minutę na materiałach formatu A4.

3 Standardowy czas przejścia z trybu gotowości do trybu uśpienia wynosi 30 minut.

4 Czas powrotu z trybu uśpienia w celu rozpoczęcia drukowania wynosi 6 sekund.

5 Maksymalne rozpraszanie ciepła dla wszystkich modeli drukarek wynosi 171 BTU na godzinę.

HP color laserjet 2700 note Specyfikacje dotyczące zużycia energii Uwaga

Wartości te mogą ulec zmianie.

HP color laserjet 2700 Specyfikacje dotyczące zużycia energii