Deklaracja zgodności (FCC)

Deklaracja zgodności (FCC)


Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy stosowaniu urządzenia w pomieszczeniach. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

HP color laserjet 2700 note Deklaracja zgodności (FCC) Uwaga

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli przesyłania danych.

HP color laserjet 2700 Deklaracja zgodności (FCC)