Informacje na temat programu zwrotów i odzysku materiałów eksploatacyjnych firmy HP

Informacje na temat programu zwrotów i odzysku materiałów eksploatacyjnych firmy HP


Od 1992 roku firma HP oferuje za darmo możliwość zwrotu materiałów eksploatacyjnych i powtórnego przetwarzania zużytych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń HP LaserJet. W roku 2004 program HP Planet Partners for LaserJet Supplies był dostępny na 85% światowego rynku, gdzie sprzedawane są materiały eksploatacyjne dla urządzeń HP LaserJet. W większości opakowań z kasetą drukującą dla urządzeń HP LaserJet do instrukcji obsługi dołączono opłacone z góry i zaadresowane nalepki pocztowe. Nalepki i duże pudełka są również dostępne w witrynie sieci Web pod następującym adresem: www.hp.com/recycle.

Przy zwrotach pustych oryginalnych kaset drukujących HP LaserJet należy użyć nalepki. Nie należy używać tej nalepki dla kaset drukujących innych producentów, kaset odnawianych lub przetworzonych, oraz zwrotów gwarancyjnych. Materiały eksploatacyjne drukarki lub inne obiekty nieumyślnie wysłane do programu HP Planet Partners nie mogą zostać zwrócone.

W 2004 roku na całym świecie ponad 10 milionów kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet zostało ponownie przetworzonych dzięki programowi odzysku materiałów eksploatacyjnych HP Planet Partners. Ta rekordowa liczba oznacza 13 milionów kilogramów kaset drukujących, które nie trafiły na wysypiska. Na całym świecie firma HP przetworzyła ponownie średnio 59% kaset drukujących, głównie części plastikowych i metalowych. Elementy plastikowe i metale są używane do produkcji nowych urządzeń, takich jak urządzenia firmy HP, plastikowe podajniki i wałki. Pozostałe materiały są utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zwroty w USA Aby zwrot zużytych kaset drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych nie był uciążliwy dla środowiska, firma HP zaleca wysyłanie ich w większych ilościach. Należy po prostu zapakować razem co najmniej dwie kasety i skorzystać ze zwykłej, opłaconej z góry i zaadresowanej nalepki pocztowej, dostarczonej w opakowaniu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu w USA — 800-340-2445 lub w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/recycle.

Zwroty spoza USA Klienci spoza USA powinni odwiedzić witrynę sieci Web www.hp.com/recycle i poszukać dalszych informacji dotyczących dostępności programu zwrotu i recyklingu materiałów eksploatacyjnych firmy HP.

HP color laserjet 2700 Informacje na temat programu zwrotów i odzysku materiałów eksploatacyjnych firmy HP