Ograniczenia dotyczące materiałów

Ograniczenia dotyczące materiałów


To urządzenie firmy HP nie zawiera rtęci.

Informacje dotyczące odzysku można uzyskać pod adresem www.hp.com/recycle, u lokalnych władz, lub w witrynie organizacji Electronics Industries Alliance pod adresem: www.eiae.org.

HP color laserjet 2700 Ograniczenia dotyczące materiałów