Papier

Papier


W niniejszym produkcie można wykorzystywać papier z makulatury, jeżeli papier spełnia wymagania wytycznych, znajdujących się w instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Produkt może wykorzystywać papier z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

HP color laserjet 2700 Papier