Rozszerzona gwarancja

Rozszerzona gwarancja


Gwarancja HP SupportPack obejmuje urządzenie firmy HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne dostarczane przez firmę HP. Gwarancja na urządzenie jest ważna przez trzy lata od daty zakupu urządzenia firmy HP. Klient musi zakupić HP SupportPack w okresie trwania gwarancji fabrycznej. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z grupą obsługi i pomocy technicznej dla klientów firmy HP. Patrz Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard.

HP color laserjet 2700 Rozszerzona gwarancja