Zużycie papieru

Zużycie papieru


Opcjonalna funkcja ręcznego druku dwustronnego (dupleksowego) i druku wielu arkuszy na jednej stronie pozwala zmniejszyć zużycie papieru i wynikające stąd zapotrzebowanie na zasoby naturalne.

HP color laserjet 2700 Zużycie papieru