Sprawdzanie instalacji modułów DIMM

Sprawdzanie instalacji modułów DIMM


1.

Włącz drukarkę. Upewnij się, że po przeprowadzeniu sekwencji rozruchowej drukarka znajduje się w stanie Gotowość. Jeżeli pojawi się jakikolwiek komunikat błędu, oznacza to, że podczas instalacji modułu DIMM mógł nastąpić błąd.

2.

Wydrukuj stronę konfiguracji. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Sprawdź rozdział dotyczący ustawień własnych i opcji na stronie konfiguracji i porównaj dane ze stroną konfiguracji, wydrukowaną przed zainstalowaniem modułu DIMM.

4.

Moduł DIMM może nie być zainstalowany prawidłowo. Powtórz proces instalacji.

lub

Moduł DIMM może być uszkodzony. Spróbuj zainstalować nowy moduł DIMM.

HP color laserjet 2700 Sprawdzanie instalacji modułów DIMM