Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard


PRODUS HP
DURATA GARANŢIEI LIMITATE
Imprimante HP Color LaserJet 2700 şi 2700n
Garanţie limitată de un an

HP garantează utilizatorului final că echipamentele şi accesoriile HP nu vor conţine defecte materiale şi de fabricaţie, după data cumpărării, pe perioada specificată mai sus. Dacă HP primeşte o înştiinţare despre asemenea defecte în perioada de garanţie, va repara sau va înlocui, după opţiunea proprie, produsele care se dovedesc defecte. Produsele de schimb vor fi fie noi, fie echivalente în performanţe cu cele noi.

HP garantează că, dacă este instalat şi utilizat corespunzător, software-ul HP nu va eşua în executarea instrucţiunilor sale de programare după data achiziţionării şi pe perioada specificată mai sus, ca urmare a defectelor la materiale şi asamblare. Dacă HP primeşte o înştiinţare despre asemenea defecte în perioada de garanţie, va înlocui software-ul care nu execută instrucţiunile de programare din cauza unor defecte de acest fel.

HP nu garantează că funcţionarea produselor HP va fi neîntreruptă sau fără erori. Dacă HP nu poate, într-un timp rezonabil, să repare sau să înlocuiască un produs conform condiţiilor garantate, clientul va fi îndreptăţit la înapoierea preţului de achiziţie, în cazul înapoierii prompte a produsului.

Produsele HP ar putea conţine părţi recondiţionate, echivalente cu cele noi în performanţe sau care ar fi putut fi utilizate incidental.

Garanţia nu se aplică pentru defecte rezultate din (a) întreţinere sau calibrare necorespunzătoare sau inadecvată, (b) software, interfaţare, componente sau consumabile care nu au fost livrate de HP, (c) modificare neautorizată sau utilizare greşită, (d) utilizare în afara specificaţiilor de mediu publicate pentru produs, sau (e) amenajare nepotrivită a locaţiei sau întreţinere nepotrivită.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE. NICI O ALTĂ GARANŢIE, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE OFERITĂ ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT. HP RESPINGE ÎN MOD EXPRES GARANŢIILE IMPLICITE SAU CELE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu permit limitări ale duratei unor garanţii implicite, deci limitările de mai sus s-a putea să nu fie aplicabile în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi specifice. Este posibil să mai aveţi şi alte drepturi, care pot varia în funcţie de stat, ţară/regiune sau provincie. Garanţia cu răspundere limitată HP este valabilă în orice ţară/regiune sau localitate unde HP are o reprezentanţă de asistenţă pentru acest produs şi unde HP comercializează acest produs. Nivelul de service pe perioada de garanţie poate varia conform standardelor locale. HP nu va modifica sau adapta niciun produs pentru ca acesta să poată funcţiona într-o ţară/regiune pentru care nu a fost destinat, din motive derivând din legislaţie sau alte reglementări.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA LOCALĂ, COMPENSAŢIILE DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE SUNT COMPENSAŢIILE UNICE ŞI EXCLUSIVE ALE CUMPĂRĂTORULUI. CU EXCEPŢIA CELOR INDICATE MAI SUS, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR PUTEA FI FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU PAGUBE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU DERIVATE (INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT SAU DE DATE), SAU PENTRU ALTE PAGUBE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SE BAZEAZĂ PE CONTRACTE, ÎNCĂLCĂRI ALE DREPTULUI CIVIL SAU ALTE CLAUZE. Anumite ţări/regiuni, state sau provincii nu permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau derivate, deci limitările de mai sus s-a putea să nu fie aplicabile în cazul dvs.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, DECÂT ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII ÎN VIGOARE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS., LA CARE SE ADAUGĂ.

HP color laserjet 2700 Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard