Reambalarea imprimantei

Reambalarea imprimantei


Dacă imprimanta dvs. trebuie mutată sau expediată în altă locaţie, respectaţi următoarea procedură pentru reambalarea imprimantei.

HP color laserjet 2700 caution Reambalarea imprimantei ATENŢIE

Deteriorarea produsului ca urmare a ambalării necorespunzătoare cade în responsabilitatea clientului. Imprimanta trebuie să rămână în poziţie dreaptă în timpul expedierii.

Pentru a reambala imprimanta
HP color laserjet 2700 caution Reambalarea imprimantei ATENŢIE

Este foarte important să demontaţi cartuşul de tipărire înainte de a expedia imprimanta. Cartuşele de tipărire lăsate în imprimantă în timpul expedierii vor produce scurgeri care vor murdări complet motorul imprimantei şi alte piese cu toner.

Pentru a evita deteriorarea cartuşului de tipărire, evitaţi să atingeţi rola şi păstraţi cartuşul de tipărire în ambalajul original în aşa fel încât să nu fie expus la lumină.

1.

Îndepărtaţi toate cele patru cartuşe de tipărire şi expediaţi-le separat.

2.

Îndepărtaţi tava opţională 3 şi expediaţi-o separat.

3.

Utilizaţi cutia şi ambalajul de expediere originale, dacă este posibil. Dacă aţi aruncat deja ambalajul imprimantei, contactaţi un serviciu de mesagerie local pentru a obţine informaţii referitoare la reambalarea imprimantei. HP recomandă asigurarea echipamentului pentru transport.

HP color laserjet 2700 Reambalarea imprimantei