Casarea echipamentelor uzate în locuinţele private din Uniunea Europeană

Casarea echipamentelor uzate în locuinţele private din Uniunea Europeană


HP color laserjet 2700 weee mark Casarea echipamentelor uzate în locuinţele private din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat în gunoiul menajer. În schimb, este responsabilitatea Dvs. de a arunca propriul echipament uzat prin transportul la un punct de colectare destinat reciclării echipamentului electric şi electronic uzat. Colectarea şi reciclarea separată a echipamentului Dvs. uzat la momentul casării va ajuta la conservarea resurselor naturale şi va asigura o reciclare care protejează sănătatea umană şi mediul înconjurător. Pentru mai multe informaţii despre locurile unde puteţi lăsa echipamentul uzat pentru reciclare, contactaţi primăria locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
HP color laserjet 2700 Casarea echipamentelor uzate în locuinţele private din Uniunea Europeană