Pentru mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii


Pentru a obţine informaţii despre aceste subiecte legate de protecţia mediului:

Specificaţii legate de protecţia mediului pentru acest produs şi pentru alte produse HP corelate

Angajamentul HP privind protecţia mediului

Sistemul HP de management ecologic

Programul HP de returnare şi reciclare a produselor, la sfârşitul duratei de viaţă

Specificaţii privind siguranţa materialelor

Vizitaţi www.hp.com/go/environment sau www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP color laserjet 2700 Pentru mai multe informaţii