Pentru verificarea instalării modulului DIMM

Pentru verificarea instalării modulului DIMM


1.

Porniţi imprimanta. Verificaţi dacă imprimanta se află în starea Ready (Pregătit) după ce a trecut prin secvenţa de pornire. Dacă este afişat un mesaj de eroare, este posibil ca un modul DIMM să fie instalat incorect.

2.

Tipăriţi o pagină de configurare. Citiţi Folosirea paginilor informative ale imprimantei.

3.

Verificaţi secţiunea Installed Personalities and Options (Personalităţi şi opţiuni instalate) din pagina de configurare şi comparaţi-o cu pagina de configurare pe care aţi tipărit-o înainte de instalarea DIMM-ului.

4.

Este posibil ca DIMM-ul să nu fie configurat corect. Reluaţi procedura de instalare.

-sau-

Este posibil ca DIMM-ul să fie defect. Încercaţi un DIMM nou.

HP color laserjet 2700 Pentru verificarea instalării modulului DIMM