Glosar

Glosaradministrator de reţea

O persoană care administrează o reţea.

adresă IP

Număr unic asignat unui echipament de calcul care este conectat la o reţea.

BOOTP

Abreviere pentru „Bootstrap Protocol”, un protocol Internet prin care un calculator îşi poate afla adresa IP.

buffer de pagini

Memorie temporară a imprimantei utilizată pentru a stoca datele unor pagini în timp ce imprimanta creează imagini ale acelor pagini.

calibrare

Procesul prin care imprimanta îşi efectuează reglajele interne pentru a tipări la calitate optimă.

comunicare bidirecţională

Transmitere a datelor în ambele sensuri.

consumabile

Materiale pe care imprimanta le utilizează, le consumă şi trebuie înlocuite. Articolele consumabile ale acestei imprimante sunt cele patru cartuşe de tipărire.

cuptor

Ansamblu care determină tonerul să adere la suportul de tipărire prin intermediul căldurii.

DHCP

Abreviere pentru “„dynamic host configuration protocol”. Fiecare calculator sau periferic conectat la o reţea, foloseşte protocolul DHCP pentru a găsi informaţii despre configuraţia proprie, inclusiv adresa IP.

DIMM

Abreviere pentru „dual inline memory module.” O placă cu circuite integrate care conţine cipuri de memorie.

driver imprimantă

Program software pe care calculatorul îl foloseşte pentru a obţine acces la caracteristicile imprimantei.

duplex

O funcţie care permite tipărirea pe ambele feţe ale unei coli de hârtie. Se mai numeşte şi „tipărire faţă-verso.”

EIO

Abreviere pentru „enhanced input/output”. Interfaţă hardware care permite adăugarea unui server de tipărire, adaptor de reţea, hard-disk sau alt element plug-in pentru imprimante HP.

Emulated PostScript

Software care emulează Adobe PostScript, un limbaj de programare în care este descris aspectul paginii tipărite. Acest limbaj apare ca „PS” în numeroase meniuri.

EPS

Abreviere pentru „encapsulated PostScript”, un tip de fişier grafic.

etichetă de memorie

O partiţie de memorie care are o anumită adresă.

etichetă electronică

Un cip de memorie pe un cartuş de tipărire. O etichetă electronică urmăreşte cartuşele de tipărire utilizate şi identifică cartuşul dacă este unul original HP.

firmware

Instrucţiuni de programare stocate într-un cip read-only din imprimantă.

font

Un set complet de litere, numere şi simboluri specific unui set de caractere.

HP Web Jetadmin

Un software HP bazat pe Web, pentru controlul imprimantei. Odată instalat, poate fi utilizat pentru administrarea oricărui dispozitiv periferic care are suport de reţea integrat.

I/O

Abreviere pentru „intrare/ieşire” care se referă la setările porturilor calculatorului.

imagine de tip rastru

O imagine alcătuită din puncte.

IPX/SPX

Abreviere pentru „internetwork packet exchange/sequenced packet exchange” (schimb de pachete între reţele/schimb de pachete secvenţial).

macro

O singură comandă sau apăsare de tastă care conduce la o serie de acţiuni sau instrucţiuni.

model semitonal

Un model semitonal foloseşte picături de cerneală de dimensiuni diferite pentru a produce o imagine cu tonuri uniforme, asemeni unei fotografii.

monocrom

Alb-negru. Fără culori.

panou de control

Zonă a imprimantei care conţine butoane şi un afişaj. Utilizaţi panoul de control pentru a ajusta setările şi a obţine informaţii despre starea imprimantei.

PCL

Abreviere pentru „Printer Control Language” (Limbaj de control pentru imprimante).

periferic

Echipament auxiliar (imprimantă, modem, sistem de stocare) care funcţionează împreună cu un calculator.

personalitate

Caracteristici distinctive ale unei imprimante sau ale unui limbaj de tipărire.

pixel

Abreviere pentru „picture element”, cea mai mică unitate de suprafaţă a unei imagini afişate pe un ecran.

PJL

Abreviere pentru „printer job language”.

PostScript

O marcă comercială reprezentând un limbaj de descriere a paginilor.

PPD

Abreviere pentru „PostScript printer description”.

prestabilit

Setarea normală sau standard pentru un anumit hardware sau software.

RAM

Abreviere pentru „random access memory”, un tip de memorie de calculator care stochează date care se pot modifica.

randare

Proces de producere a textului şi graficelor.

reţea

Un sistem format din calculatoare interconectate prin cabluri telefonice sau prin alte mijloace pentru a partaja informaţii.

ROM

Abreviere pentru „read-only memory”, un tip de memorie de calculator care stochează date care nu trebuie să se modifice.

suporturi de tipărire

Hârtie, etichete, folii transparente sau alte materiale pe care imprimanta poate tipări.

tavă

Un recipient în care sunt colectate paginile tipărite.

tavă de alimentare

Recipientul în care se află hârtia netipărită.

TCP/IP

Un protocol Internet care a devenit standard de comunicare global.

toner

Pulberea fină neagră sau colorată care formează imaginea pe suportul de tipărire.

tonuri de gri

Diverse nuanţe de gri.

unitate de transfer

Cureaua din plastic negru care transportă hârtia prin interiorul imprimantei şi transferă tonerul din cartuş pe suportul de tipărire.

HP color laserjet 2700 Glosar