Probleme de reţea (numai modelul HP Color LaserJet 2700n)

Probleme de reţea (numai modelul HP Color LaserJet 2700n)


Verificaţi următoarele elemente pentru a afla dacă imprimanta comunică cu reţeaua. Înainte de a începe procedura de depanare,tipăriţi o pagină de configurare. Citiţi Folosirea paginilor informative ale imprimantei.

1.

Observaţi vreo problemă fizică de conectare între staţia de lucru sau serverul de fişiere şi imprimantă?

Verificaţi dacă cablurile reţelei, conexiunile şi configuraţiile routerului sunt corecte. Verificaţi dacă lungimea cablului de reţea respectă specificaţiile reţelei.

2.

Cablurile de reţea sunt conectate corect?

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea prin portul şi cablul corespunzătoare. Verificaţi fiecare conexiune de cablu pentru a vă asigura că este sigură şi corectă. Dacă problema persistă, încercaţi un cablu diferit sau conectaţi la alte porturi de pe hub sau transceiver. Ledul galben pentru activitate şi ledul verde pentru starea legăturii aflate lângă conexiunea portului din spatele imprimantei trebuie să fie aprinse.

3.

Viteza legăturii şi setările pentru duplex sunt corecte?

Hewlett-Packard vă recomandă să lăsaţi aceste setări în modul automat (setarea prestabilită). Citiţi Viteza legăturii şi setările duplex ale legăturii.

4.

Puteţi efectua un test „ping” cu imprimanta? (Windows)

a.

Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Run, tastaţi cmd şi faceţi clic pe OK pentru a deschide o fereastră de comandă MS-DOS.

b.

Tastaţi ping, urmat de adresa IP a imprimantei. De exemplu, tastaţi: ping 192.168.45.39

În cazul în care comanda ping reuşeşte, în fereastră va apărea o listă de replici de la imprimantă.

c.

Dacă puteţi efectua un test „ping” cu imprimanta, verificaţi dacă configuraţia adresei IP a imprimantei este corect înregistrată la calculator. Dacă este corectă, ştergeţi imprimanta şi apoi adăugaţi-o din nou.

-sau-

În cazul în care comanda ping eşuează, verificaţi dacă huburile din reţea sunt active şi apoi verificaţi dacă setările de reţea, imprimanta şi calculatorul sunt toate configurate pentru aceeaşi reţea.

5.

Au fost adăugate aplicaţii software la reţea?

Asiguraţi-vă că aplicaţiile noi sunt compatibile şi că sunt instalate corect şi utilizează driverele de imprimantă corecte.

6.

Pot tipări alţi utilizatori?

Problemă poate fi specifică staţiei de lucru. Verificaţi driverele de reţea ale staţiei de lucru, driverele imprimantei şi redirecţionarea (captură în Novell NetWare).

7.

Dacă alţi utilizatori pot tipări, aceştia utilizează acelaşi sistem de operare de reţea?

Verificaţi sistemul dvs. pentru configurarea corectă a sistemului de operare de reţea.

8.

Protocolul dvs. este activat?

Verificaţi starea protocolului dvs. în raportul Configuration (Configurare). De asemenea, puteţi utiliza serverul Web încorporat, HP ToolboxFX sau aplicaţia Macintosh Configure Device (Configurare echipament Macintosh) pentru a verifica starea altor protocoale. Citiţi Administrarea imprimantei.

9.

Imprimanta apare în HP Web Jetadmin sau alte aplicaţii de management?

Verificaţi setările de reţea în pagina de configurare a reţelei.

Confirmaţi setările de reţea pentru imprimantă, utilizând panoul de control.

HP color laserjet 2700 Probleme de reţea (numai modelul HP Color LaserJet 2700n)