Možnosti farieb

Možnosti farieb


Možnosti farieb automaticky poskytnú optimálny farebný výstup. Tieto možnosti používajú značenie objektov, čo poskytuje optimálne nastavenia farieb a polovičných odtieňov pre odlišné objekty (text, grafika a fotky) na stránke. Ovládač tlačiarne určí, ktoré objekty sa zobrazia na stránke a použije nastavenia polovičných odtieňov a farieb, ktoré poskytujú najlepšiu kvalitu tlače každého objektu.

V prostredí systému Windows sa možnosti farieb Automatic (Automatické) a Manual (Manuálne) nachádzajú v ovládači tlačiarne na karte Color (Farba).

HP color laserjet 2700 Možnosti farieb