Použitie programu HP ToolboxFX na tlačenie palety základných farieb Microsoft Office

Použitie programu HP ToolboxFX na tlačenie palety základných farieb Microsoft Office


Na tlačenie palety základných farieb Microsoft Office môžete použiť program HP ToolboxFX. Použite túto paletu pre výber farieb, ktoré chcete použiť v tlačených dokumentoch. Ukazuje aktuálne farby, ktoré sa tlačia, keď zvolíte tieto základné farby v programe Microsoft Office.

1.

V programe HP ToolboxFX vyberte priečinok Help (Pomocník).

2.

V odseku Print Quality Troubleshooting (Riešenie problémov s kvalitou tlače) vyberte možnosť Print Basic Colors (Vytlačiť základné farby).

HP color laserjet 2700 Použitie programu HP ToolboxFX na tlačenie palety základných farieb Microsoft Office