Nastavenie tlačiarne a jej použitie v sieti

Nastavenie tlačiarne a jej použitie v sieti


Spoločnosť Hewlett‑Packard odporúča, aby ste na nastavenie ovládačov tlačiarne pre siete použili inštalačný program softvéru HP na diskoch CD-ROM, ktoré sa dodali s tlačiarňou.

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Nastavenie tlačiarne a jej použitie v sieti