BOOTP

BOOTP


BOOTP je protokol bootstrap, ktorý sa používa na preberanie konfiguračných parametrov a informácií o hostiteľovi zo sieťového servera. Aby sa mohli zariadenia spustiť a nahrávať konfiguračné informácie do pamäte RAM, musia komunikovať so serverom ako klient cez protokol bootstrap BOOTP.

Klient vysiela paket s požiadavkou o pripojenie, ktorý obsahuje hardvérovú adresu zariadenia (hardvérovú adresu tlačiarne). Server odpovedá odpovedajúcim paketom na pripojenie, ktorý obsahuje informácie, ktoré zariadenie potrebuje pre konfiguráciu.

HP color laserjet 2700 BOOTP