Konfigurácia USB

Konfigurácia USB


Všetky modely tlačiarní podporujú pripojenia USB. Port USB sa nachádza na pravej strane tlačiarne.

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Konfigurácia USB