Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka

Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka
   

Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka

Nasledovné témy popisujú, ako sa môžete orientovať v tejto používateľskej príručke.

  • Pomocou klávesu F6 môžete prepínať medzi oknami Navigation (Navigácia) a Topic (Téma)
  • Klávesové skratky pre Zobrazovač Pomocníka
  • Klávesové skratky pre kartu Contents (Obsah)
  • Klávesové skratky pre kartu Index
  • Klávesové skratky pre kartu Search (Hľadanie)
  • Klávesové skratky pre kartu Favorites (Obľúbené položky)

Poznámky

  • Existujú aj skratkové príkazy ponuky, ktoré sú k dispozícii cez klávesnicu.
  • Klávesové skratky tiež fungujú v sekundárnych a rozbaľovacích oknách.
  • Vždy, keď použijete klávesovú skratku v okne Navigation, stratíte aktiváciu v okne Topic. Do okna Téma sa vrátite stlačením klávesu F6.
  • Zaškrtávacie políčko Match similar words (Uznať aj podobné slová) na karte Search sa zaškrtne, ak ste ho použili pre posledné hľadanie.

HP color laserjet 2700 Použitie klávesových skratiek zjednodušeného ovládania v Zobrazovači Pomocníka