Príloha A Spotrebné materiály a príslušenstvá

Spotrebné materiály a príslušenstvá


Aby ste objednali spotrebný materiál v USA, prejdite na lokalitu www.hp.com/sbso/product/supplies.

Aby ste objednali spotrebný materiál z celého sveta, prejdite na lokalitu www.hp.com/ghp/buyonline.html.

Aby ste objednali spotrebný materiál v Kanade, prejdite na lokalitu www.hp.ca/catalog/supplies.

Aby ste objednali spotrebný materiál v Európe, prejdite na lokalitu www.hp.com/go/supplies.

Aby ste objednali spotrebný materiál v Ázijsko-pacifickej oblasti, prejdite na lokalitu www.hp.com/paper/.

Ak chcete objednať príslušenstvo, prejdite na lokalitu www.hp.com/go/accessories.

HP color laserjet 2700 Príloha A Spotrebné materiály a príslušenstvá