Objednávanie pomocou programu HP ToolboxFX

Objednávanie pomocou programu HP ToolboxFX


Použite nasledujúce kroky, aby ste objednali spotrebný materiál tlače priamo cez program HP ToolboxFX.

1.

Otvorte program HP ToolboxFX.

2.

Kliknite na tlačidlo Shop for Supplies (Nakúpiť spotrebný materiál).

3.

Postupujte podľa pokynov na stránke webového prehliadača.

HP color laserjet 2700 Objednávanie pomocou programu HP ToolboxFX