Opätovné zabalenie tlačiarne

Opätovné zabalenie tlačiarne


Ak sa vaša tlačiareň musí premiestniť alebo dodať na iné miesto, vykonajte nasledujúci postup, aby ste tlačiareň opätovne zabalili.

HP color laserjet 2700 caution Opätovné zabalenie tlačiarne POZOR

Poškodenie pri dodaní, ktoré spôsobilo nedostatočné zabalenie, spadá do zodpovednosti zákazníka. Tlačiareň musí zostať počas prepravy postavená.

Opätovné zabalenie tlačiarne
HP color laserjet 2700 caution Opätovné zabalenie tlačiarne POZOR

Je veľmi dôležité, aby ste pred prepravou tlačiarne vybrali tlačové kazety. Tlačové kazety, ktoré sa nechajú v tlačiarni počas prepravy sa vysypú a úplne pokryjú motor tlačiarne a iné diely tonerom.

Aby ste predišli poškodeniu tlačovej kazety, nedotýkajte sa valca a skladujte tlačovú kazetu v jej originálnom baliacom materiáli alebo tak, aby sa nevystavila svetlu.

1.

Vyberte všetky štyri tlačové kazety a dodajte ich samostatne.

2.

Vyberte voliteľný zásobník 3 a dodajte ho samostatne.

3.

Ak je to možné použite originálny obal pri dodaní a baliaci materiál. Ak ste už odstránili baliaci materiál tlačiarne, kontaktujte miestnu zasielaciu službu, kde získate informácie o opätovnom zabalení tlačiarne. Spoločnosť HP odporúča, aby ste prepravu zariadenia poistili.

HP color laserjet 2700 Opätovné zabalenie tlačiarne