Online služby

Online služby


Pre 24‑hodinový prístup k aktualizovanému špecifickému softvéru pre tlačiarne HP, informácie o produktoch a pre informácie o podpore pomocou internetového prepojenia prejdite na lokalitu www.hp.com/support/clj2700.

Prejdite na lokalitu www.hp.com/support/net_printing, kde nájdete informácie o vstavanej sieťovej práci.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) je skupina webovo založených nástrojov pre riešenie problémov pri počítačovej práci na pracovnej ploche a tlači produktov. Prejdite na lokalitu instantsupport.hp.com.

HP color laserjet 2700 Online služby