Podpora spoločnosti HP a informácie pre počítače Macintosh

Podpora spoločnosti HP a informácie pre počítače Macintosh


Prejdite na lokalitu www.hp.com/go/macosx, kde nájdete informácie o podpore pre operačný systém Macintosh OS X a predplatiteľnú službu spoločnosti HP na aktualizácie ovládačov.

Prejdite na lokalitu www.hp.com/go/mac-connect, kde nájdete produkty, ktoré sú navrhnuté špecificky pre používateľa počítača Macintosh.

HP color laserjet 2700 Podpora spoločnosti HP a informácie pre počítače Macintosh