Servisné informácie spoločnosti HP

Servisné informácie spoločnosti HP


Aby ste našli autorizovaných predajcov spoločnosti HP, zavolajte na číslo 1‑800‑243‑9816 (USA) alebo na číslo 1‑800‑387‑3867 (Kanada).

Z iných krajín ako USA a Kanada zavolajte na číslo podpory pre zákazníkov pre vašu krajinu/oblasť. Pozrite si leták, ktorý sa dodal v krabici spolu so zariadením.

HP color laserjet 2700 Servisné informácie spoločnosti HP