Servisné zmluvy spoločnosti HP

Servisné zmluvy spoločnosti HP


Zavolajte na číslo 1‑800‑835‑4747 (USA) alebo 1‑800‑268‑1221 (Kanada).

Pri rozšírenom servise zavolajte na číslo 1‑800‑446‑0522.

HP color laserjet 2700 Servisné zmluvy spoločnosti HP