Softvérové pomocné programy, ovládače a elektronické informácie

Softvérové pomocné programy, ovládače a elektronické informácie


www.hp.com/go/clj2700_software

Webová stránka pre ovládače je v angličtine, ale samotné ovládače môžete prevziať v rôznych jazykoch.

HP color laserjet 2700 Softvérové pomocné programy, ovládače a elektronické informácie