Príloha C Technické údaje tlačiarne

Technické údaje tlačiarne


Technické údaje tlačiarne poskytujú informácie o veľkosti a hmotnosti, množstve potrebného a použitého napätia a výstupnú hlučnosť tlačiarne. Technické údaje tiež popisujú, ako rôzne režimy prevádzky ovplyvňujú príkon, výstupné zahrievanie a výstupnú hlučnosť.

HP color laserjet 2700 Príloha C Technické údaje tlačiarne