Akustické emisie

Akustické emisieÚroveň akustického výkonu
Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (15 str./min.)1
LWAd = 6,9 belov (A) [69 dB (A)]
V režime pripravenosti
LWAd = 5,3 belov (A) [53 dB (A)]
Úroveň akustického tlaku: poloha prizerajúceho sa človeka
Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (15 str./min.)1
LpAm = 55 dB (A)
V režime pripravenosti
LpAm = 39 dB (A)

1 Rýchlosť farebnej tlače je 15 str./min. pri médiách veľkosti Letter a médiách veľkosti A4. Rýchlosť monochromatickej tlače je 20 str./min. pri médiách veľkosti Letter a 20 str./min. pri médiách veľkosti A4.

HP color laserjet 2700 note Akustické emisie Poznámka

Tieto hodnoty podliehajú zmene.

HP color laserjet 2700 Akustické emisie