Elektrické parametre

Elektrické parametre


HP color laserjet 2700 warning Elektrické parametre UPOZORNENIE!

Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/regiónov, v ktorých sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Takéto konanie môže poškodiť zariadenie a spôsobiť zánik záruky na výrobok.


Položka
110‑voltové modely
220‑voltové modely
Požiadavky na napájanie
100 až 127 V (+/-10%)
50 až 60 Hz (+/-2 Hz)
220 až 240 V (+/-10%)
50 až 60 Hz (+/-2 Hz)
Minimálna odporúčaná kapacita obvodu
6,5 A
3,5 A
HP color laserjet 2700 Elektrické parametre